Vi är verksamma inom de flesta juridiska områden som Du som privatperson eller företagare kan komma i kontakt med i Din vardag. Vårt motto är att strida för våra klienters rättigheter och intressen med stort engagemang. Ditt problem är vårt uppdrag!Våra advokater har spetskompetens inom de områden som de arbetar inom.


Våra kontor är belägna i Kristianstad, Simrishamn och Hörby, men vi åtar oss uppdrag i hela landet.Välkommen att ringa eller maila oss för att se om vi kan hjälpa till!För mer information om vårt team, se nedan.

VÅRT TEAM

ADVOKAT

CARIN ABRAHAMSSON

ADVOKAT

CAROLINE DAVIDSSON

ADVOKAT

JONATHAN JANKE

ADVOKAT

VIKTOR PERSSON

PRIVATPERSON

Våra liv omgärdas och påverkas av juridiken.


Vi gifter oss, skaffar barn och vi skiljer oss. Vi drabbas av skador och vi blir gamla. Vi köper en bil och vi säljer vårt hus. Vi sägs upp från våra jobb och vi hittar nya. De flesta vardagshändelser har en juridisk sida och när allt inte går som det var tänkt, då behöver vi ofta en advokat.


Skånes Advokatbyrå för Din talan när Du har hamnat i en tvist men vi hjälper Dig också att undvika dem. Här nedanför ser Du några av våra uppdragstyper:


 • Notarius Publicus-ärenden
 • Vårdnadstvister
 • Bodelningar
 • Brottmål
 • Äktenskapsförord
 • Testamenten
 • Personskador
 • Bodelningsförrättare
 • Upprättande av avtal
 • Bouppteckningar och arvsskiften
 • Konsumentköp
 • Tvångsomhändertagande av barn
 • Migrationsrätt
 • Trafikskador
 • Skadeståndsrätt
 • Civilrättsliga tvistemål
 • Boutredningar och uppdrag som boutredningsman
 • Hyrestvister


Fanns inte Din fråga med i listan? Skriv eller ring till oss så ger vi besked om vi kan hjälpa Dig.

FÖRETAG

Som företagare behöver Du kunna fokusera på Din kärnverksamhet.


Obetalda kundfordringar och tvister med anställda, affärskontakter eller myndigheter riskerar att stjäla Din tid och i förlängningen att sänka Din lönsamhet.


Skånes Advokatbyrå hjälper Dig att ta fram avtal som förebygger konflikterna. Men ibland går tvisten inte att undvika och då behöver Du en advokat som kan stötta Dig med råd eller som för Din talan åt Dig. Här nedanför ser Du några av våra uppdragstyper:


 • Notarius Publicus-ärenden
 • Företagsöverlåtelser
 • Hyrestvister
 • Kompanjonsavtal
 • Köpeavtal
 • Lokalhyresfrågor
 • Skadeståndsrätt
 • Obetalda kundfordringar

 • Övriga tvister med kunder samt tvister med affärskontakter


Fanns inte Din fråga med i listan? Skriv eller ring till oss så ger vi besked om vi kan hjälpa Dig.

KONTAKTUPPGIFTER


Epost:


carin.abrahamsson@skanesadvokat.se


Direkttlf:


010 - 130 90 99

CARIN ABRAHAMSSON


ADVOKAT


Jur. kand vid Lunds universitet, 2007

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund, 2011Skånes Advokatbyrå ägs och drivs av advokat Abrahamsson och advokat Caroline Davidsson.


Carin studerade år 2001-2002 på ekonomiprogrammet i Lund. Därefter övergick Carin till juristprogrammet i Lund, där hon avlade sin juris kandidatexamen 2007.


Efter sina studier har Carin arbetat som allmänpraktiserande jurist samt advokat på advokatbyrå, därefter som advokat hos Skånes Advokatbyrå. Carin antogs som ledamot av Sveriges Advokatsamfund år 2011. Carin är även biträdande Notarius Publicus.JURIDISK INRIKTNING:


Brottmål (försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn) ekonomisk familjerätt ( bodelning, bouppteckning, arvsskifte, testamenten, bodelningsförrättare, socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV), asyl- och migrationsrätt, trafikskador och personskador, skadeståndsrätt, allmän praktik, Notarius Publicus, . 


KONTAKTUPPGIFTER


Epost:


caroline.davidsson@skanesadvokat.se


Direkttlf:


010 - 130 90 93

CAROLINE DAVIDSSON


ADVOKAT


Jur. kand vid Lunds universitet, 2011

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund, 2015Skånes Advokatbyrå ägs och drivs av advokat Davidsson och advokat Abrahamsson.


Caroline har avlagt juristexamen vid Lunds universitet i juni 2011. Under studietiden har hon bland annat varit utbytesstudent vid Kingston University i London.


Efter sina juridikstudier har Caroline arbetat som allmänpraktiserande jurist på advokatbyrå och som tingsnotarie på Kristianstads tingsrätt.


Caroline antogs som ledamot av Sveriges Advokatsamfund år 2015.JURIDISK INRIKTNING:


Brottmål (försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn) ekonomisk familjerätt ( bodelning, bouppteckning, arvsskifte, testamenten, familjerätt (vårdnads-, boende och umgängstvister), socialrätt (LVU, LVM), asyl- och migrationsrätt, allmän praktik. 


KONTAKTUPPGIFTER


Epost:


jonathan.janke@skanesadvokat.se


Direkttlf:


010 - 130 90 95

JONATHAN JANKE


ADVOKAT


Jur. kand vid Lunds universitet, 2016

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund, 2019


Jonathan Janke tog sin juristexamen från Lunds universitet år 2016.


Efter sin examen har Jonathan arbetat som allmänpraktiserande jurist samt advokat hos Hemby Advokatbyrå i Malmö fram tills år 2022.


Jonathan Janke driver i egen regi Advokatbyrån Janke AB i kontorsgemenskap med Skånes Advokatbyrå och Advokat Viktor Persson.


Jonathan Janke arbetar främst med civilrätt och brottmål.


Jonathan Janke antogs som ledamot av Sveriges Advokatsamfund år 2019.JURIDISK INRIKTNING:


Brottmål (försvarare och målsägandebiträde), ekonomisk familjerätt

(bodelning, bouppteckning, arvsskifte, testamenten mm), civilrättsliga tvistemål, affärsjuridik och allmän praktik. 


KONTAKTUPPGIFTER


Epost:


viktor.persson@skanesadvokat.se


Direkttlf:


010 - 130 90 97

VIKTOR PERSSON


ADVOKAT


Jur. kand vid Uppsala universitet, 2015

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund, 2021Viktor Persson tog sin juristexamen från Uppsala universitet år 2015.


Han har sedan tjänstgjort som tingsnotarie vid Malmö och Kristianstads tingsrätt, för att därefter ta anställning vid en allmänpraktiserande advokatbyrå i Kristianstad.


Han driver idag byrå i egen regi i kontorsgemenskap med Skånes Advokatbyrå och Advokatbyrån Janke AB.


Viktor Persson antogs som ledamot av Sveriges Advokatsamfundet 2021.JURIDISK INRIKTNING:


Viktor Persson arbetar med flertalet rättsområden. Han har särskild erfarenhet av obeståndsrätt, privat- och affärsrelaterad tvistelösning, brottmål, tvångsmål (LVU, LVM, LPT), migrationsrätt, hyresrätt och ekonomisk familjerätt.

 


KONTAKTA OSS