FINANSIERING


I många fall där Du behöver anlita oss kan Du få hjälp att betala för vårt arbete. I första hand ska Du utnyttja det s.k. rättsskydd som Du har i Din hem- eller företagsförsäkring.Rättsskydd finns också i många andra typer av försäkringar.


Om Du som privatperson inte har något rättsskydd och dessutom en lite lägre inkomst, kan Du ibland få s.k. rättshjälp från staten.


Vi hjälper Dig att ansöka om rättsskydd och rättshjälp.

Oavsett om Du har rättsskydd, rättsshjälp eller om Du själv betalar så är utgångspunkten för vårt arvode den tid vi lägger ner på Ditt ärende. Andra faktorer som påverkar vårt arvode är uppdragets svårighetsgrad och resultatet av vårt arbete.


För mer information om arvode och fakturering, se våra Allmänna villkor.