NOTARIUS PUBLICUS


Notarius Publicus är latin och betyder ”offentlig sekreterare”.


En Notarius Publicus utses av Länsstyrelsen enligt förordning (1982:327) om notarius publicus. För att bli utsedd till Notarius Publicus måste man ha avlagt minst juristexamen, ha goda språkkunskaper och i övrigt vara lämplig för uppdraget.


Byråns Notarius Publicus är advokat Carin Abrahamsson, ledamot av Sveriges Advokatsamfund, sedan 2011.


Har Ni behov av Notarius Publicus är Ni välkommen att ta kontakt med Carin Abrahamsson för överenskommelse om tid för möte på kontoret i Simrishamn.


Tidsbokning sker via tlf: 010- 130 90 90, tryck alt 2 i växeln för att komma till tidsbokningen alt maila till: carin.abrahamsson@skanesadvokat.se


Byrån biträder privatpersoner såväl som företag.


Vi hjälper dig med att bl a bestyrka namnunderskrifter, översättningar, översättare, , bolagshandlingar, kopior på ID-handlingar, köpehandlingar m.m. Vi utfärdar även apostille.


Priser för våra uppdrag varierar från 250 kr och uppåt. Observera att Du inte kan betala med betal- eller kreditkort hos oss. Det går bra att betala med swish.


notarius publicus

ATT TÄNKA PÅ INFÖR DITT BESÖK


Ta reda på vad som krävs för att göra din handling legaliserad i  mottagarlandet.


Vi har ingen möjlighet att skriva ut handlingar. Vänligen ha allt utskrivet när ni kommer in.


Ska Din namteckning bevittnas krävs det att du undertecknar i närvaro av Notarius Publicus och att Du samtidigt uppvisar giltig ID-handling för Dig. Underteckna inte handlingen innan Ditt besök


Behöver Du få ett personbevis bestrykt krävs att personbeviset är undertecknat och stämplat av handläggare hos myndighet.